SCM Timișoara

Din dragoste pentru sport

SCM Timișoara

Din dragoste pentru sport

SCM Timișoara

Din dragoste pentru sport

SCM Timișoara

Municipiul Timisoara a susținut continuu și a influențat dezvoltarea sportului de performanță timișorean, alocând anual din bugetul local contribuții financiare prin contractele de asociere încheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive și secții de discipline sportive individuale. Totodată, Municipiul Timișoara are calitatea de membru în asociații sportive reprezentând jocurile sportive de baschet masculin, fotbal, rugby și handbal masculin, finanțând din bugetul local prin contribuții financiare cu titlu de cotizații, activitatea sportivă de înaltă performanță și asigurand cadrul de organizare cu susținere din fonduri publice în municipiu, pentru dezvoltarea acestor jocuri menționate.

În cadrul politicilor sportive locale, Municipiul Timișoara a promovat cu prioritate ramurile / disciplinele şi probele sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, asigurând condițiile organizatorice și financiare pentru dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priză la populație și care au impact pozitiv în comunitate, precum și cele care sunt cuprinse în programul jocurilor olimpice.

Este foarte importantă asigurarea continuităţii proiectelor de dezvoltare a baschetului, a handbalului, a rugbyului, a fotbalului, asumate de Municipiul Timișoara cu parteneri din comunitate.

Înființarea și funcționarea cluburilor sportive este reglementată prin acte normative. Astfel, Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului prevede necesitatea și modul de implicare a autorității publice locale în dezvoltarea generală a activității sportive, și în special a sportului de performanță, prin prisma interesului public local și național.

Considerăm oportună înființarea unui club sportiv organizat ca instituție publică, cu personalitate juridică de interes local și de drept public a Municipiului Timișoara, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Scopul clubului sportiv îl constituie organizarea și administrarea de activități sportive, cu consecință directă de dezvoltare a sportului de performanță la nivelul municipiului Timișoara, selecția continuă, pregătirea sportivă și participarea sportivilor proprii la competiții interne și internaționale, precum și organizarea de competiţii şi evenimente sportive.

Sport Club Municipal Timișoara funcționează pe durată nedeterminată, în structura polisportivă, având următoarele secții sportive: baschet, handbal, rugby, sportul pentru toți; motociclism; tenis de câmp

Staff Administrativ

Alina Botezatu

Director SCM Timișoara

Stana Românu

Compartiment Economico-Financiar

Raluca Albu

Compartiment Economico-Financiar

Dan Borzaș

Manager secție Rugby

Ovidiu Durnea

Manager secție Handbal

Sergiu Pașca

Manager secție Baschet

Consiliul de Administrație
Radu Țoancă

Membru CA

Mihai Costa

Membru CA

Grigore Grigoroiu

Membru CA

Sorin Șipoș

Președinte CA

Organigrama SCM Timișoara

Descarcă

Statul de Funcții SCM Timișoara

Descarcă

Hotărârea Consiliului Local 470/30.10.2015

Descarcă

SCM Timișoara

Proiect susținut de Primăria Timișoara și Consiliul Local Timișoara